Externe vertrouwenspersoon inhuren

Wat maakt dat het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden in het ene team als meer belastend wordt ervaren dan in het andere? Of dat dit voorheen prima ging en dat er nu druk wordt ervaren? Buiten veranderingen in de privésituatie kan het zijn dat dit wordt veroorzaakt door de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op het werk. Medewerkers kunnen op de werkvloer te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, conflicten, agressie en geweld. Deze ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot psychische of lichamelijke klachten, wat weer kan leiden tot verzuim of disfunctioneren. 


Dit wil je als werkgever natuurlijk oplossen (of nog beter: voorkomen!). Maar, naar wie moeten de medewerkers toe? En hoe ga je met dit soort meldingen om?


Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een goede eerste stap om het gevoel van veiligheid onder werknemers te vergroten. Maar zonder de juiste expertise en ervaring kan het een uitdaging zijn om deze rol te vervullen


Durescom neemt dit alles voor jullie uit handen. Als externe vertrouwenspersoon zijn wij een onafhankelijke partij waar medewerkers kunnen aankloppen. Door onze jarenlange ervaring en expertise weten we precies hoe te handelen en hoe we het gevoel van veiligheid binnen de organisatie kunnen vergroten. Al onze specialisten zijn gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).


Wij vertellen je graag waarom wij goed zijn als externe vertrouwenspersoon, maar wellicht hoor je dit liever van een van onze klanten…

Bedrijven vertellen je graag waarom ze goed zijn, maar wij laten liever onze klanten aan het woord. CSU omschrijft de samenwerking met Durescom op het gebied van de externe vertrouwenspersoon als volgt: “Open, transparant, eerlijk en positief opbouwend. We leren van en met elkaar en doen dat met één doel: goed werkgeverschap te leveren aan onze medewerkers en een fijne werkplek creëren en blijven garanderen.”


F.A.Q. Externe Vertrouwenspersoon
 

Is een vertrouwenspersoon verplicht?
Nee een vertrouwenspersoon is niet verplicht. Maar problemen veroorzaakt door PSA lossen niet vanzelf op en kunnen verergeren als er niets aan gedaan wordt. Onze vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat alle benodigde beleidsstukken up-to-date zijn (of stelt deze op) en geeft opvolging aan de signalen die door medewerkers worden afgegeven.


Welk voordeel heb ik als werkgever wanneer ik gebruik maak van een externe vertrouwenspersoon?
De externe vertrouwenspersoon van Durescom bekijkt of er beleid is binnen de organisatie voor het terugdringen van PSA en of de huidige protocollen en regelingen die verband houden met de psychische en sociale veiligheid nog up-to-date zijn. Daarnaast bepalen de werkgever en de externe vertrouwenspersoon of er voldoende inzicht is in de huidige werkbelasting bij medewerkers. Is dit inzicht er niet of onvoldoende, dan kan Durescom een onderzoek uitvoeren waarna de trends en uitdagingen bepaald worden.


De externe vertrouwenspersoon van Durescom is een expert in het positief beïnvloeden van de beleving van ongewenste omgangsvormen en adviseert tegelijkertijd hoe de organisatie hier het beste mee om kan gaan. Dit alles zorgt voor een betere werksfeer en minder verzuim. 
Krijg ik als werkgever te horen welke medewerker een melding heeft gedaan?
De vertrouwenspersoon maakt minimaal één keer per jaar kenbaar hoeveel meldingen er zijn geweest met betrekking tot welke ongewenste omgangsvorm en houdt hierbij de persoonsgegevens van de medewerkers anoniem.


Ervaar zelf alle voordelen van een externe vertrouwenspersoon


Wanneer je als organisatie een externe vertrouwenspersoon aanstelt, neemt deze graag taken voor je uit handen. Wanneer je ons hiervoor inhuurt betekent dat concreet:

 

 • De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op die een melding of klacht hebben over ongewenst gedrag en adviseert/ ondersteunt bij het vinden van een oplossing; 
 • De vertrouwenspersoon kan de medewerker, indien nodig, doorverwijzen naar andere instanties;
 • De vertrouwenspersoon registreert de gevallen van ongewenste omgangsvormen;
 • De vertrouwenspersoon geeft op verzoek voorlichting en informatie aan de organisatie en haar medewerkers; 
 • De vertrouwenspersoon adviseert de organisatie over beleidsvraagstukken;
 • De vertrouwenspersoon bespreekt minimaal één keer per jaar op welke wijze de organisatie kan bijdragen aan het beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Hierbij wordt een jaarlijkse rapportage opgeleverd van de meldingen van ongewenste omgangsvormen en eventuele trends en daaraan gekoppelde aanbevelingen. Indien beschikbaar kunnen ook de resultaten van een RI&E of medewerkerstevredenheidsonderzoek hierin worden meegenomen.


De inzet van de vertrouwenspersoon helpt bij het beperken van ongewenst gedrag, door een klankbord te zijn voor mens en organisatie. De vertrouwenspersoon wordt een integraal onderdeel van het organisatiebeleid en is gericht op het creëren van een gezond, veilig en prettig werkklimaat.


De voordelen nog even op een rijtje:

 • Ervaren en deskundige vertrouwenspersoon;
 • Onafhankelijke en onpartijdige vertrouwenspersoon;
 • Aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV);
 • Goede bereikbaarheid en flexibel benaderbaar;
 • Brede kennis van en ervaring met organisatiebeleid.

Zelf ervaren wat een externe vertrouwenspersoon voor de organisatie kan betekenen?

 

 

Vraag informatie aan