Even Voorstellen: De ACToren van Durescom

ACToren

Talentontwikkeling is een veel besproken onderwerp en houdt veel organisaties en medewerkers bezig. Organisaties moeten zich continu blijven ontwikkelen om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Waar begin je als organisatie? Hoe weet je waar iemand echt goed in is of waar iemand goed in kan worden? En weet je als organisatie eigenlijk wel precies welk talent je in huis hebt en zet je deze mensen wel op de juiste manier in?

Dit zijn vragen waar de ACT meting (een van onze HBM tools) antwoord op geeft. De vraag naar advies en ondersteuning bij talentontwikkeling blijft toenemen. Daarom hebben Karlijn, Samira, Maxime, Ellen, Reineke en Denise zich binnen Durescom de afgelopen periode ontwikkeld tot geaccrediteerd ACTor. Ook onze nieuwe collega Cathelijne is recentelijk gestart met de opleiding en zal zich op korte termijn voegen bij het team van ACToren.

De voornaamste reden voor Maxime om de opleiding tot ACTor te volgen is omdat de HBM methodiek inzicht geeft in wat de (onbewuste) kwaliteiten zijn van een persoon. “Door deze methodiek toe te passen in het werkveld kan ik als HR professional een medewerker helpen optimaal te laten presteren door het juist inzetten van zijn of haar kwaliteiten”. Vanzelfsprekend heeft dit ook effect op de resultaten van de organisatie.

De ACToren aan het woord over hun opleiding:

“De HBM opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in wat mijn sterke en mijn zwakke punten zijn, en waar ik mijzelf het best in kan ontwikkelen. Dit draagt voor mij bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling, geeft mij een beter inzicht in waar bepaalde emoties vandaan komen en geeft mij een concreet beeld van mijn ontwikkelingspunten.” aldus Samira.

Op de vraag of het je kijk naar mensen, organisaties en teams heeft veranderd antwoord Reineke: “Jazeker, het is waardevol om met mensen in gesprek te gaan over waar hun hulpvraag ligt en hen dan mee te nemen in de resultaten van de meting om daar tot een antwoord of richting te komen. In het team van Durescom hebben we de ACT-metingen gebruikt om projectteams te vormen met daarin collega’s die elkaar vanuit de meting aanvullen om zo tot een zo waardevol mogelijk team te komen waarin je van elkaar kan leren en elkaar versterkt.”

Is dit niet gewoon de zoveelste meting die je kunt doen?  

“Juist niet!" zegt Karlijn. "Toen ik aan de accreditatie begon is die vraag vaak aan mij gesteld. Er zijn zoveel varianten en metingen, waarom zou deze meting dan echt anders zijn? Heel makkelijk! Het begint al direct met het invullen van de meting. Het is een zeer korte online meting die bestaat uit afbeeldingen en competenties. Hierdoor meet je het bewuste en het onbewuste van de deelnemer. De afbeeldingen gaan over het onbewuste gedeelte. Iedereen heeft bepaalde gedachte bij een afbeelding waarom je deze juist wel of juist niet kiest. Iedereen bij wie ik de meting heb afgenomen geeft na het invullen van de meting aan dat ze zich niet kunnen voorstellen dat er een passend profiel uitkomt. Dit omdat er relatief weinig informatie wordt gevraagd. Bij andere metingen moet je soms wel 100 stellingen invullen waardoor ik zelf vaak het gevoel heb dat je de meting kunt beïnvloeden. Bij de ACT meting is dit onmogelijk! Na het bespreken van de rapportage zijn de meeste deelnemers verbaasd. Ze hadden niet verwacht dat het zo goed zou aansluiten!

Het is daardoor echt een onafhankelijke meting waarbij de deelnemer geen "sociaal wenselijke" antwoorden kan geven om de resultaten te beïnvloeden. 

Als deelnemers de rapportage in eerste instantie lezen, kan het zijn dat ze nog niet alles herkennen, dat is logisch. De rapportage geeft ook inzicht in het onbenutte potentieel. Dit is vaak het gedeelte waar je op dat moment nog geen weet van hebt. Door samen de rapportage te bespreken en de juiste vragen te stellen ontstaat er inzicht bij de deelnemer over de kwaliteiten die ze van zichzelf al kennen en kwaliteiten die (wellicht) nieuw voor ze zijn”.

Waarom zou iedere organisatie gebruik moeten maken van de ACT meting?

“Het is een heldere en snelle manier om inzicht te krijgen in het talent, de kwaliteiten en mogelijkheden van je medewerkers en dus ook je organisatie” zegt Denise – eindverantwoordelijke voor de productlijn Talent Development binnen Durescom. "De meting gaat verder dan dat wat je zelf al kent, ziet en hoort en geeft je daarmee inzicht in het onbenut potentieel van je medewerkers. Wellicht hebben zij een talent dat je nog niet hebt gezien omdat ze (nog) niet helemaal op de juiste plek zitten. Naast inzicht en sturing geeft de meting ook handvatten met betrekking tot de ontwikkelmogelijkheden. Zo hoef je wellicht niet meer extern op zoek naar iets wat je van binnenuit al kunt ontwikkelen.

HBM en specifiek de ACT meting kan organisaties helpen met o.a. strategische personeelsplanning, persoonlijke ontwikkeling en onboarding. Als je medewerkers inzet op het benutten van hun talenten en de ontwikkeling van hun kwaliteiten stimuleert, levert dit veel op voor zowel de medewerkers als de organisatie. Op teamniveau zorgt het voor meer begrip, een betere samenwerking en logischerwijs ook betere resultaten. Een win-win situatie dus!"

Meer weten over de mogelijkheden van een ACT meting binnen jouw organisatie? Neem contact op met Denise via Denise.degraaf@durescom.nl of bel ons op 088-031 38 60.