Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Allemaal hippe definities en termen die door elkaar worden gebruikt, maar waar hebben we het nou eigenlijk over?

Sinds enkele jaren zijn organisaties actief bezig met duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord. Organisaties zijn erop toegespitst dat werknemers zo lang en volledig mogelijk anticiperen op de arbeidsmarkt. De regering heeft hiervoor een startsein gegeven door de Wet verbetering Poortwachter (WvP) in te stellen in het jaar 2002. Hierdoor is de verantwoordelijkheid omtrent reintegratie van (en de voorlopers van) het UWV naar de werkgevers gegaan: een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar en soms langer) is ontstaan inclusief een aantal verplichte handelingen tijdens het reintegratieproces.

Het klinkt allemaal zwaar die Wet verbetering Poortwachter, maar het levert ook veel op, toch? De WvP heeft Nederland veel goede ontwikkelingen opgeleverd namelijk:

 1. een verlaagde instroom van werknemers in de WIA (voorheen WAO);
 2. een vergrote focus op het voorkomen van abeidsongeschiktheid;
 3. een vergrote focus op de mogelijkheden van medewerkers ten aanzien van werk, in plaats van de onmogelijkheden.

En met de huidige arbeidsmarkt anno 2019 kunnen we zeker iedere arbeidskracht gebuiken om onze economie te versterken.

 

De uitdaging waar we nu voor staan

Maar met het terugdringen van arbeidsongeschiktheid en het bevorderen van vitaliteit zijn we er nog niet. Is een werknemer niet ziek, dan zegt dat nog weinig over diens inzetbaarheid / productiviteit. Dit betekent dat we breder mogen kijken naar de oorzaak en oplossingen voor inzetbaarheidsproblematiek.

Hoe tevreden bent u als werkgever over een werknemer die zijn werk maar half doet omdat hij niet over de juiste competenties beschikt of zich niet verantwoordeijk voelt? Wat doet dat met de productie en de sfeer op de afdeling? NIet veel goeds, zeker niet als het meerdere werknemers betreft en het langdurig in stand wordt gehouden. En dat komt, helaas, best vaak voor.

En hoe is het voor een medewerker als er in al die jaren hard werken, weinig aandacht is zijn ontwikkeling of welbevinden? Dat doet iets met motivatie, betrokkenheid en eigenaarschap.

Het toekomstbeeld is een steeds krapper wordende arbeidsmarkt die vraagt om een positief imago en goed werkgeverschap van werkgevers. De kosten voor een werkgever worden ook hoger wanneer er geen gezond werkklimaat heerst en geen gezonde mix van personeel werkzaam is, o.a. door:

 • productieverlies;
 • dure verzekeringen (o.a. arbeidsongeschiktheid);
 • hoge pensioenpremies;
 • kosten als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Kortom u heeft inzetbare medewerkers en een wendbaar personeelsbeleid nodig om uw organisatie draaiende te houden en goede resultaten te boeken. U kunt ervoor kiezen om tijdig te investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Zo voorkomt u grotere problemen op de lange termijn, met alle financiële gevolgen van dien.

 

Maar waarom is dat nou zo lastig?

De regelgeving is best ingewikkeld rondom sociale zekerheid, preventie en (gedeeltelijk) abeidsongeschikte medewerkers. Ook hebben we te maken met een cultuurverandering binnen en buiten organisaties in Nederland. We zijn in enkele decenia van een verzorgingsstaat naar en participatiesamenleving gegaan waarbij iedere werknemer verantwoordelijk wordt geacht voor diens eigen gezondheid, dienstverband en zoveel meer. Dat kan een enorme gedragsverandering vragen van werknemers, maar wie begeleidt hen bij deze omslag? Niet de overheid. Ook werkgevers worstelen met het feit dat zij verantwoordelijk worden geacht voor de duurzame inzetbaarheid van diens werknemers, maar weten niet wat daarvoor nodig is en hebben te maken met werknemers die nog niet in staat zijn dit als gedeelde verantwoordelijkheid te dragen.

Best lastig als een werkgever, naast het aandacht geven aan zijn werknemers ook moeten blijven ondernemen.

 

Wat kunt u doen?

U kunt vandaag nog voor uzelf de volgende vragen beantwoorden:

 • Heb ik/of anderen zicht op het functioneren van alle medewerkers?
 • Welke ontwikkellingen worden verwacht komende vijf tot tien jaar welke invloed hebben op uw organisatie?
 • Zijn de huidige medewerkers in staat om mee te groeien met deze ontwikkelingen en over vijf jaar nog steeds geschikt voor de functie?
 • Zo niet, welke stappen moeten we in de organisatie zetten om dit te realiseren?
 • Blijft u een interessante werkgever voor huidige en nieuwe medewerkers?

Heeft u op één of meerdere vragen geen antwoord, kijk dan eens of het voor uw organisatie zinvol is om advies in te winnen bij een specialist op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

 

RADI, uw partner in Duurzame Inzetbaarheid

RADI staat voor Risico Duurzame Inzetbaaheid, garantie voor een kwalitatief en op expertise gefundeerd advies. Tijdens de risico inventarisatie onderzoekt de RADI-consultant de volgende thema's binnen een organisatie: missie, visie, bedrijfscultuur en leiderschap, rendementsverbetering, gezondheid en vitaliteit, organisatie en structuur, functioneren en ontwikkelen, waarde en imago. Vervolgens ontvangt u een adviesrapport om een positiever risicoprofiel te realiseren inclusief een concreet plan van aanpak. De RADI consultant kan vervolgens ook de implementatie begeleiden en (een deel van) de uitvoering in handen nemen. Als er meerdere expertisegebieden nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen, dan kan geput worden uit een volledige providerboog.

 

Contact

Staat het thema duurzame inzetbaarheid al een tijd op de agenda, maar weet u niet waar moet beginnen of bent u al begonnen en loopt u tegen knelpunten aan? 

Laat dan gerust uw gegevens achter via onderstaand contactformulier. Eén van onze RADI consultants neemt dan contact met u op om een vrijblijvend gesprek in te plannen. Zij vertalen na afloop van het gesprek vanuit expertise en ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid, uw uitdagingen naar praktische, op maat gemaakte adviezen voor uw organisatie.

 

 

Laatste nieuws