Wetswijzigingen die impact hebben op uw HR beleid in 2019

Ook in 2019 staan er weer de nodige veranderingen op de agenda ten aanzien van uw HR beleid. Er volgen verschillende trends, maar welke wetswijzigingen zijn voor u van toepassing en gaan er voor uw organisatie gelden?

Geboorteverlof voor vaders

Met ingang van 1 januari 2019 gaat de Wet Invoering Geboorteverlof (WIEG) veranderen. Waar een partner eerder 2 dagen geboorteverlof (andere benamingen zijn oa. kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof) kreeg tijdens en na de bevalling van diens partner, wordt deze regeling verruimd. Een partner heeft met ingang van 1 januari 2019 recht op het aantal contracturen per week als geboorteverlof.

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de 1e 4 weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later. Het geboorteverlof is betaald verlof en wordt betaald door de werkgever.

De tweede wijziging van deze wet gaat in per 1 juli 2020. Dan kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Partners hebben dan recht op een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof. Werknemers dienen deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

 Ook dient een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Andere wetswijzigingen in 2019:

  • Voor een elektrische auto met een cataloguswaarde boven de €50.000,00 gaat ook een bijtelling van 22% gelden;
  • De maximale transitievergoeding stijgt naar €81.000,00;
  • Adoptie- en pleegzorgverlof kan zes weken duren in plaats van vier weken;
  • Het wettelijk minimumloon stijgt;
  • De AOW gerechtigde leeftijd stijgt in 2019 naar 66 jaar en 4 maanden;
  • De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen gaat van start (minder dan 474,11 euro bruto per jaar, bedrag 2018). Per 1 januari 2019 vervallen hele kleine pensioenen (van 2 euro of minder bruto per jaar).

Lopende wetswijzigingen:

  • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet zou het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Enkele maatregelen waarover gesproken wordt zijn versimpeling van het ontslagrecht, verlengen van de mogelijkheid om een proeftijd te hanteren, het recht op een transitievergoeding geldt vanaf dag 1 van het dienstverband en er zijn verschillende opties uitgewerkt rondom payrollers, invalkrachten en oproepkrachten.
  • Er worden onderzoeken ingezet in 2019 naar de huidige Arbowetgeving, om deze onderzoeken in 2020 te kunnen evalueren.

Laatste nieuws