Privacy

Privacyverklaring Durescom

 

Heeft u gesproken met een professional van Durescom? Dan vraagt u zich wellicht af wat er met uw gegevens gebeurt die worden verzameld, of wie uw gegevens kan inzien.

 

Waarom heeft Durescom een privacyverklaring?

Om u en de organisatie waar u voor werkt goed te kunnen ondersteunen, hebben

medewerkers van Durescom uw gegevens nodig. Deze gegevens zijn van

vertrouwelijke aard. Durescom ziet er dan ook strikt op toe dat uw gegevens worden

beschermd en dat alleen bevoegde personen uw gegevens kunnen inzien. In ons

privacyreglement staat wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens verwerken,

hoe wij ze bewaren en hoe lang ze bewaard worden.

 

Welke gegevens worden door Durescom bijgehouden?

Durescom beschikt over gegevens van elke werkgever die klant is bij ons. Daarnaast

beschikken wij over gegevens van elke medewerker die een traject bij Durescom doorlopen of doorlopen hebben. Er kan een onderverdeling worden gemaakt in twee typen gegevens:

  • gegevens van uw werkgever zoals naam van de organisatie, adresgegevens,

branche en contractnummer;

  • gegevens over uzelf zoals uw naam, adres, geslacht en geboortedatum.

 

Hoe worden uw gegevens door Durescom bewaard?

Uw gegevens worden veilig bewaard in onze eigen digitale administratie en/of registratiesysteem. Dit zorgt ervoor dat wij snel informatie kunnen opzoeken of aanpassen. Het systeem is alleen toegankelijk voor medewerkers van Durescom. Zij hebben een persoonlijke autorisatie nodig om die onderdelen van een dossier te kunnen inzien waarvoor zij geautoriseerd zijn.

Het systeem kan tot bepaalde hoogte gekoppeld zijn aan andere systemen,

bijvoorbeeld voor administratieve zaken zoals het inplannen van een gesprek.

 

Het kan voorkomen dat er gegevens over u of uw werkgever op papier staan. Deze

gegevens worden door Durescom bewaard in een gesloten, beveiligd archief.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren hangt af van wat voor gegevens het zijn. Gegevens van uw werkgever en persoonsgegevens hebben geen wettelijke bewaartermijn. Over het algemeen zullen deze gegevens niet langer dan twee jaar nadat u uit dienst bent bij de werkgever worden verwijderd.

 

Medische gegevens hebben wel een wettelijke bewaartermijn. Medische gegevens moeten volgens de wet 15 jaar nadat de begeleiding is gestopt, bewaard worden. Durescom verwijdert en vernietigt gegevens waarvan de bewaartermijn is verlopen

 

Welke medewerkers van Durescom kunnen uw gegevens inzien?

Niet iedere medewerker van Durescom kan uw gegevens inzien. De professional die u begeleidt kan uw gegevens inzien.

Het kan voorkomen dat de professional of werkgever een externe specialist inschakelt. In dat geval kan de informatie die de externe specialist nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden met hem of haar gedeeld worden, uiteraard alleen met uw toestemming. Andere medewerkers van Durescom mogen en kunnen uw gegevens niet inzien.

 

Worden uw gegevens aan uw werkgever verstrekt?

Voor het verstrekken van uw gegevens aan uw werkgever gelden strikte regels. Aan uw

werkgever kan slechts beperkt informatie worden verstrekt. Het gaat slechts om die gegevens die de werkgever nodig heeft om bijvoorbeeld de re-integratie te kunnen vormgeven, zoals het advies van de professional over uw mogelijkheden om uw werk te hervatten en de begeleidingsafspraken die met u worden gemaakt.

 

Daarnaast krijgt uw werkgever algemene informatie over het verzuim binnen de organisatie.

Hieruit valt niet te herleiden wat de reden is van het verzuim van een individuele werknemer.

Uit de gegevens is bijvoorbeeld wel af te lezen hoeveel dagen er in totaal in een bepaalde

periode werd verzuimd door alle werknemers bij elkaar.

 

Welke rechten heeft u?

Omdat het uw gegevens zijn, heeft u een aantal rechten om na te gaan of Durescom zorgvuldig met uw gegevens omgaat. U kunt bij Durescom een verzoek doen om uw dossier in te zien, aan te vullen of te verbeteren. Daarnaast kunt u ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door Durescom. U kunt van uw rechten gebruikmaken door hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij Durescom.

 

U kunt alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen uw

privacy, maar natuurlijk ook die van anderen.

 

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van dit privacyverklaring meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk via info@durescom.nl of op 088 - 031 38 60.